Mr. Graffiti

Baas boven Baas workshop

In 2023 vond Baas boven Baas plaats, een initiatief van de Gemeente Hengelo om groep 7 en 8 leerlingen te betrekken bij het werk en beleid van de gemeente. Een jaarlijks thema is vrijheid. Ik werd gevraagd om één van de creatieve workshops in het stadshuis te verzorgen. Maar liefst 100 leerlingen maakten met spuitbussen een letter dat onderdeel is van één van de vier grotere kunstwerken die samen de woorden Vrijheid, Vrij, Free en Freedom vormen. Een deel van de werken zal zichtbaar zijn bij de 4 en 5 mei plechtigheden en daarna naar de makers gaan. Dank aan alle leerlingen die hun beste beentje hebben voorgezet om er iets kleurrijks van te maken.