Mr. Graffiti: Class in session Skillz Slangenbeek

Een groepje jongeren uit de Hengelose wijk Slangenbeek geeft aan eens wat anders te willen dan chillen in de jeugdsoos Skillz. Mr. Graffiti wordt ingeschakeld en gaat op een woensdagmiddag lekker in het zonnetje met ze aan de slag. Ze maken graffiti op houten panelen en pimpen de fietskar van een van de jongens. Mr. Graffiti sluit de bevindingen van deze activiteit kort met de jongerenwerker. Deelname aan toekomstige projecten in de stad kan voor jongeren goed zijn. Mede bepalend daarbij zijn talent, creativiteit en gedrag.  Graffiti projecten hebben voor het jongerenwerk vooral een agogische waarde wat betreft deelnemende jongeren.