Instanties

Mr. Graffiti is actief in het jongerenwerk, geestelijke gezondheidszorg, AZC’s, Justitiële inrichtingen, onderwijs, welzijnsorganisaties en bij verenigingen. Wij werken samen met gemeenten, woningbouwcoöperaties, sportclubs, wijkraden en buurtcommissies.