Mr. Graffiti: GGnet Warnsveld 2018

De afgelopen maanden verblijft Mr. Graffiti regelmatig in De Boog GGNET te Warnsveld. Niet als patiënt maar als workshopdocent. Na 4 graffitiworkshops is het tijd om in 5 bijeenkomsten, samen met patiënten, een muurschildering (60×5 meter) op de afscheidingsmuur  van de luchtplaats aan te brengen. In overleg met gedragsdeskundigen van de organisatie en patiënten is er een ontwerp gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de geestelijke toestand en het niet prikkelen (associeren) van de patiëntenMr. Graffiti dankt het team van professionals en de patiënten in hun vertrouwen in ons.  Fase 1 en 2 zitten er op!

De Boog, expertisecentrum voor forensische psychiatrie is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met psychiatrische problemen die tevens met justitie in aanraking zijn gekomen. De term ‘forensisch’ verwijst naar deze justitiële achtergrond. Men heeft veelal een vonnis in strafrechtelijk kader dat door de rechter is opgelegd. Of men wordt gedwongen opgenomen met een civiel rechtelijke machtiging (IBS en RM).

De Boog is een onderdeel van GGNet, een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland.

Uit privacy overwegingen kunnen er geen foto’s met patiënten geplaatst worden.