Mr. Graffiti: RE Education, New York

Mr. Graffiti wordt uitgenodigd om ter plekke in New York (Brooklyn Crown Heights) een “freestyle” (zonder ontwerp/ plan vooraf) graffiti kunstwerk op doek te vervaardigen. Dit kunstwerk maakt onderdeel uit van een groepstentoonstelling in New York City, East Village,  dat door Re:Education is geïnitieerd en als thema “Freestyle Monument” heeft.  Rappers, Spoken Word artiesten, Bboys en andere dansers, Street Art en Graffiti kunstenaars leveren een bijdrage aan dit initiatief dat een sterk sociaal maatschappelijk karakter kent:  kwetsbare jongeren alternatieven bieden middels expressie, werken aan zelfontplooiing en opbouwen van een maatschappelijke carrière.