Mr. Graffiti: Project opknappen fietstunnel

Hengelose jongeren offeren hun vrije tijd op om hun steentje bij te dragen aan een mooiere leefomgeving. In wisselende groepjes werken ze, onder leiding van Skillz jongerenwerk en Mr. Graffiti, aan het opknappen van de fietstunnel tussen de Grobbenweg en Eggerinksweg in Hengelo.

Het thema en de daarbij passende afbeeldingen zijn door de jongeren in samenspraak met Mr. Graffiti en de gemeente vastgesteld. De jeugd moest leren denken vanuit het “algemeen geaccepteerde” ipv wat zijzelf mooi vind. De verdere voorbereiding bestond o.a. uit het berekenen van het aantal liters muurverf en spuitbussen, de inkoop van schildermateriaal en afspraken maken over veiligheid en catering.

Samenwerken en rekenschap houden met anderen lopen als rode draad door het hele project. Tijdens de uitvoering krijgen de jongeren een korte les “basisvaardigheden schilderen” en leren ze elkaar (beter) kennen. Betrokken ouders helpen mee schilderen of halen wat lekkers voor bij de koffie.

De positieve reacties van de vele passanten werken extra motiverend. De mooie gesprekjes die er spontaan tussen de, doorgaans oudere, “hondenuitlaters” en de jongens en meiden ontstaan zijn onthullend en verrijkend voor beide groepen. De dag wordt steevast afgerond met gezamenlijk opruimen en… een heerlijke, welverdiende, snack.

Zodra het aanbrengen van de grondlaag  klaar is zal Mr. Graffiti het werk voortzetten en met spuitbussen de bloemen, insecten en dieren tot leven brengen.