Mr. Graffiti

Opknappen buurtspeeltuin

In opdracht van PVCC en de wijkraad van Enschede Zuid knapt Mr. Graffiti stroomkasten in de buurt op met graffiti. Ze worden van landschap tafereeltjes voorzien. De buurtbewoners zijn blij met deze verbetering. Van een likje verf krijgt de buurt weer (positieve) energie!