Mr. Graffiti

Risk Factory

In opdracht van de PvCC- Praktijk voor Coaching en Creativiteit, vervaardigde Mr. Graffiti een schildering in de Risk Factory in Enschede. In nagebootste praktijksituaties ervaren leerlingen van groep 8 en kwetsbare senioren hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Een recreatieplas ontbrak nog op de wanden.