Mr. Graffiti

Bewonersinitiatief Stroomstation

Een bewonersinitatief om de lelijke kast te decoreren met graffiti werd gehonoreerd door de wijkraad. Gemeente Hengelo werkt met buurtbonnen, een systeem waarbij voorstellen vanuit wijkbewoners in aanmerking komen voor realisatie/ financiering. Heb je een lelijk object in jouw buurt die er met wat graffiti beter uit zou zien neem dan contact op. Dan kijk ik samen met je hoe we dat voor elkaar krijgen.